Шрифт:
+
Колір:
Т
Т
Т
Зображення:
Новосанжарський
район

Очищення влади

ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ

Версія для друкуВерсія для друку

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про очищення влади

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 44, ст.2041)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 132-VIII від 27.01.2015}

Цей Закон визначає правові та організаційні засади проведення очищення влади (люстрації) для захисту та утвердження демократичних цінностей, верховенства права та прав людини в Україні.

Стаття 1. Основні засади очищення влади

1. Очищення влади (люстрація) - це встановлена цим Законом або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі) (далі - посади) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

2. Очищення влади (люстрація) здійснюється з метою недопущення до участі в управлінні державними справами осіб, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на узурпацію влади Президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони України або протиправне порушення прав і свобод людини, і ґрунтується на принципах:

верховенства права та законності;

відкритості, прозорості та публічності;

презумпції невинуватості;

індивідуальної відповідальності;

гарантування права на захист.

3. Протягом десяти років з дня набрання чинності цим Законом посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація), не можуть обіймати особи, зазначені у частинах першій, другій, четвертій та восьмій статті 3 цього Закону, а також особи, які не подали у строк, визначений цим Законом, заяви, передбачені частиною першою статті 4 цього Закону.

4. Особи, зазначені у частинах третій, п’ятій - сьомій статті 3 цього Закону, не можуть обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація), протягом п’яти років з дня набрання чинності відповідним рішенням суду.

5. Заборона, передбачена частиною третьою або четвертою цієї статті, може застосовуватися до особи лише один раз.

6. Застосування до особи заборони, передбаченої частиною третьою цієї статті, не є підставою для відмови від застосування заборони, передбаченої частиною четвертою цієї статті, за наявності підстав та у порядку, що визначені цим Законом.

7. Заборона, передбачена частинами третьою та четвертою цієї статті, не застосовується до осіб, зазначених у частинах другій - четвертій статті 3 цього Закону, які визнані учасниками бойових дій під час проведення антитерористичної операції на сході України у встановленому законодавством порядку.

8. Заборона, передбачена частиною третьою або четвертою цієї статті, не застосовується до осіб вищого офіцерського складу, які обіймали або обіймають посади в Міністерстві оборони України, Збройних Силах України, Державній прикордонній службі України, Національній гвардії України та інших утворених відповідно до законів військових формуваннях, якщо це обумовлено необхідністю забезпечення обороноздатності держави та за умови задоволення відповідного клопотання у порядку, визначеному цим Законом.

Міністр оборони України, Голова Державної прикордонної служби України, командувач Національної гвардії України, керівники інших військових формувань мають право вносити за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони мотивоване клопотання до Президента України щодо незастосування до осіб, зазначених в абзаці першому цієї частини, заборони обіймати посади, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації).

Клопотання, передбачене абзацом другим цієї частини, може також бути внесене стосовно осіб вищого офіцерського складу, які були звільнені з займаних посад в Міністерстві оборони України, Збройних Силах України, Державній прикордонній службі України, Національній гвардії України та інших утворених відповідно до законів військових формуваннях, щодо яких було застосовано заборони, визначені частинами третьою або четвертою цієї статті.

За результатами розгляду відповідного клопотання Президент України приймає рішення. У разі задоволення відповідного клопотання особа вважається такою, щодо якої не застосовано заборони, визначені частиною третьою або четвертою цієї статті.

{Статтю 1 доповнено новою частиною восьмою згідно із Законом № 132-VIII від 27.01.2015}

9. Рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень при виконанні цього Закону оскаржуються в судовому порядку.

Стаття 2. Посади, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації)

1. Заходи з очищення влади (люстрації) здійснюються щодо:

1) Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністра України, а також міністра, керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, Голови Національного банку України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету і радіомовлення України, їх перших заступників, заступників;

2) Генерального прокурора України, Голови Служби безпеки України, Голови Служби зовнішньої розвідки України, начальника Управління державної охорони України, керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, керівника податкової міліції, керівника центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, їх перших заступників, заступників;

3) військових посадових осіб Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців служби за призовом під час мобілізації;

4) членів Вищої ради юстиції, членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, професійних суддів, Голови Державної судової адміністрації України, його першого заступника, заступника;

5) Глави Адміністрації Президента України, Керівника Державного управління справами, Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, їх перших заступників, заступників;

6) начальницького складу органів внутрішніх справ, центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту;

7) посадових та службових осіб органів прокуратури України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Національного банку України;

8) членів Центральної виборчої комісії, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, голів та членів національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, державне регулювання у сферах зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг;

9) керівників державних, у тому числі казенних, підприємств оборонно-промислового комплексу, а також державних підприємств, що належать до сфери управління суб’єкта надання адміністративних послуг;

10) інших посадових та службових осіб (крім виборних посад) органів державної влади, органів місцевого самоврядування;

11) осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у пунктах 1-10 цієї частини.

Стаття 3. Критерії здійснення очищення влади (люстрації)

1. Заборона, передбачена частиною третьою статті 1 цього Закону, застосовується до осіб, які обіймали сукупно не менше одного року посаду (посади) у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року:

1) Президента України, Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністра України;

2) міністра, керівника центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабінету Міністрів України, Голови Національного банку України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, їх першого заступника, голови або члена національної комісії, що здійснює відповідно державне регулювання природних монополій, державне регулювання у сферах зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг;

3) Генерального прокурора України, Голови Служби безпеки України, Голови Служби зовнішньої розвідки України, начальника Управління державної охорони України, керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції, їх першого заступника чи заступника, заступника Міністра внутрішніх справ України;

4) Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, його першого заступника, заступника;

5) Глави Адміністрації Президента України, Керівника Державного управління справами, Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, їх першого заступника, заступника;

6) члена Вищої ради юстиції (крім Голови Верховного Суду України), члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної судової адміністрації України, його першого заступника, заступника;

7) керівника, заступника керівника самостійного структурного підрозділу центрального органу (апарату) Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції;

8) керівника, заступника керівника територіального (регіонального) органу прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

9) Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації, їх перших заступників, заступників, голови районної державної адміністрації, районної в місті Києві державної адміністрації;

10) Начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, Командувача Сухопутних військ Збройних Сил України, Командувача Повітряних Сил Збройних Сил України, Командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України, їх першого заступника.

2. Заборона, передбачена частиною третьою статті 1 цього Закону, застосовується до осіб, які обіймали посаду (посади) у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року та не були звільнені в цей період з відповідної посади (посад) за власним бажанням:

1) Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністра України, міністра, керівника центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабінету Міністрів України, Голови Національного банку України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Генерального прокурора України, Голови Служби безпеки України, Голови Служби зовнішньої розвідки України, начальника Управління державної охорони України, керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, Глави Адміністрації Президента України, Керівника Державного управління справами, Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, їх першого заступника, заступника;

2) члена Вищої ради юстиції (крім Голови Верховного Суду України), члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної судової адміністрації України, його першого заступника, заступника;

3) керівника, заступника керівника самостійного структурного підрозділу центрального органу (апарату) Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції;

4) керівника, заступника керівника територіального (регіонального) органу прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах у місті Києві;

5) Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації, їх перших заступників, заступників, голови районної державної адміністрації, районної в місті Києві державної адміністрації;

6) Начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, Командувача Сухопутних військ Збройних Сил України, Командувача Повітряних Сил Збройних Сил України, Командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України, їх першого заступника, заступника;

7) голови або члена національної комісії, що здійснює відповідно державне регулювання природних монополій, державне регулювання у сферах зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг;

8) керівника державного підприємства, що належить до сфери управління суб’єкта надання адміністративних послуг, яке відповідно до законодавства вчиняє дії, необхідні для надання адміністративних послуг;

9) працівника правоохоронного органу, який брав участь у затриманні осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності відповідно до Закону України "Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань" від 29 січня 2014 року № 737-VII, Закону України "Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України" від 21 лютого 2014 року № 743-VII;

10) працівника правоохоронного органу, який складав та/або своєю дією сприяв складенню рапортів, протоколів про адміністративне правопорушення, повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, обвинувальних актів стосовно осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності відповідно до Закону України "Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань" від 29 січня 2014 року № 737-VII, Закону України "Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України" від 21 лютого 2014 року № 743-VII;

11) слідчого органу досудового розслідування, дізнавача, оперативного працівника, інспектора, який проводив слідчі та оперативні дії стосовно осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності відповідно до Закону України "Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань" від 29 січня 2014 року № 737-VII, Закону України "Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України" від 21 лютого 2014 року № 743-VII;

12) працівника органу прокуратури, який здійснював процесуальне керівництво, вносив подання, погодження, підтримував клопотання про застосування запобіжних заходів, підтримував державне обвинувачення у суді стосовно осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності відповідно до Закону України "Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань" від 29 січня 2014 року № 737-VII, Закону України "Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України" від 21 лютого 2014 року № 743-VII;

13) судді, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, ухвалив рішення про притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності відповідно до Закону України "Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань" від 29 січня 2014 року № 737-VII, Закону України "Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України" від 21 лютого 2014 року № 743-VII.

3. Заборона, передбачена частиною четвертою статті 1 цього Закону, застосовується до суддів, які постановлювали ухвали про дозвіл на затримання з метою приводу, про застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, ухвалювали обвинувальні вироки, залишали їх без змін щодо осіб, до яких застосовано повну індивідуальну амністію Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про застосування амністії в Україні" щодо повної реабілітації політичних в’язнів" від 27 лютого 2014 року № 792-VII, співробітників органів внутрішніх справ, прокуратури та інших правоохоронних органів, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на кримінальне переслідування та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, до яких застосовано повну індивідуальну амністію Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про застосування амністії в Україні" щодо повної реабілітації політичних в’язнів" від 27 лютого 2014 року № 792-VII.

4. Заборона, передбачена частиною третьою статті 1 цього Закону, застосовується до осіб, які:

1) були обрані і працювали на керівних посадах Комуністичної партії Радянського Союзу, Комуністичної партії України, Комуністичної партії іншої союзної республіки колишнього СРСР починаючи з посади секретаря районного комітету і вище;

2) були обрані і працювали на керівних посадах починаючи з посади секретаря ЦК ЛКСМУ і вище;

3) були штатними працівниками чи негласними агентами в КДБ СРСР, КДБ УРСР, КДБ інших союзних республік колишнього СРСР, Головному розвідувальному управлінні Міністерства оборони СРСР, закінчили вищі навчальні заклади КДБ СРСР (крім технічних спеціальностей).

5. Заборона, передбачена частиною четвертою статті 1 цього Закону, застосовується до посадових та службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування (крім осіб, зазначених у частинах першій - четвертій цієї статті), які, обіймаючи відповідну посаду у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року, своїм рішенням, дією чи бездіяльністю, що встановлено рішенням суду щодо них, яке набрало законної сили, здійснювали заходи, спрямовані на узурпацію влади Президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки, оборони чи територіальної цілісності України, що спричинило порушення прав і свобод людини.

6. Заборона, передбачена частиною четвертою статті 1 цього Закону, застосовується до посадових та службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, в тому числі суддів, співробітників органів внутрішніх справ, прокуратури України та інших правоохоронних органів, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю, що встановлено рішенням суду щодо них, яке набрало законної сили, здійснювали заходи, спрямовані на перешкоджання реалізації конституційного права громадян України збиратися мирно і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації або спрямовані на завдання шкоди життю, здоров’ю, майну фізичних осіб у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року.

7. Заборона, передбачена частиною четвертою статті 1 цього Закону, застосовується до посадових та службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, в тому числі суддів, співробітників органів внутрішніх справ, прокуратури та інших правоохоронних органів, стосовно яких встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили, що вони:

1) співпрацювали із спецслужбами інших держав як таємні інформатори в оперативному отриманні інформації;

2) своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на підрив основ національної безпеки, оборони чи територіальної цілісності України;

3) закликали публічно до порушення територіальної цілісності та суверенітету України;

4) розпалювали міжнаціональну ворожнечу;

5) своїми протиправними рішеннями, дією чи бездіяльністю призвели до порушення прав людини та основоположних свобод, визнаних рішенням Європейського суду з прав людини.

8. Заборона, передбачена частиною третьою статті 1 цього Закону, застосовується до осіб, перевірка стосовно яких встановила недостовірність відомостей щодо наявності майна (майнових прав), зазначених у поданих ними за попередній рік деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, складених за формою, що встановлена Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", та/або невідповідність вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) в їх деклараціях, набутого (набутих) за час перебування на посадах, визначених пунктами 1-10 частини першої статті 2 цього Закону, доходам, отриманим із законних джерел.

9. Суди загальної юрисдикції при прийнятті рішень у справах та щодо осіб, передбачених частинами п’ятою - сьомою цієї статті, застосовують положення цього Закону та встановлюють заборону, передбачену частиною четвертою статті 1 цього Закону, а також подають відповідне рішення Державній судовій адміністрації України для його надсилання до Міністерства юстиції України та внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади".

10. При постановленні вироків у справах та щодо осіб, передбачених частинами п’ятою - сьомою цієї статті, суди призначають заборону, передбачену частиною четвертою статті 1 цього Закону, як основне або додаткове покарання відповідно до положень Кримінального кодексу України. У разі призначення заборони, передбаченої частиною четвертою статті 1 цього Закону, як додаткового покарання строк такої заборони становить п’ять років.

Стаття 4. Заяви посадових або службових осіб

1. Особи, які перебувають на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 цього Закону, подають керівнику або органу, зазначеному у частині четвертій статті 5 цього Закону, власноручно написану заяву, у якій повідомляють про те, що до них застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 цього Закону, або повідомляють про те, що до них не застосовуються відповідні заборони, та про згоду на проходження перевірки, згоду на оприлюднення відомостей щодо них відповідно до цього Закону (далі - заява).

2. Заява подається не пізніше ніж на десятий день з дня початку проведення перевірки у відповідному органі, на підприємстві згідно з планом проведення перевірок, затвердження якого передбачено пунктом 3 частини другої статті 5 цього Закону.

3. Неподання заяви у строк, передбачений частиною другою цієї статті, є підставою для звільнення особи із займаної посади не пізніш як на третій день після спливу строку на подання заяви та застосування до неї заборони, передбаченої частиною третьою статті 1 цього Закону.

Подання заяви, у якій особа повідомляє про те, що до неї застосовується заборона, зазначена у частині третій або четвертій статті 1 цього Закону, є підставою для звільнення особи із займаної посади не пізніш як на третій день після подання такої заяви та застосування до неї відповідної заборони.

Стаття 5. Проведення перевірки

1. Органом, уповноваженим на забезпечення проведення перевірки, передбаченої цим Законом, є Міністерство юстиції України.

Міністерство юстиції України не пізніше ніж протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом утворює дорадчий громадський орган з питань люстрації при Міністерстві юстиції України для забезпечення здійснення громадського контролю за процесом очищення влади (люстрації), до складу якого повинні входити представники засобів масової інформації та представники громадськості.

2. Міністерство юстиції України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробляє та подає на затвердження Кабінету Міністрів України:

1) перелік органів, що здійснюють перевірку достовірності відповідних відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 цього Закону, згідно з їх компетенцією;

2) порядок проведення перевірки, передбаченої цим Законом;

3) план проведення перевірок по кожному органу державної влади та органу місцевого самоврядування, підприємству, в якому працюють особи, зазначені у пунктах 1-10 частини першої статті 2 цього Закону, відповідно до черговості, визначеної частиною шостою цієї статті.

3. Подані Міністерством юстиції України проекти документів, визначених частиною другою цієї статті, затверджуються Кабінетом Міністрів України не пізніше ніж на десятий день після подання Міністерством юстиції України та протягом десяти днів з дня їх затвердження оприлюднюються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

Міністерство юстиції України не пізніше ніж на десятий день з дня затвердження Кабінетом Міністрів України переліку органів, передбаченого пунктом 1 частини другої цієї статті, розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про поштову та електронну адреси, контактний номер телефону кожного з органів державної влади, до компетенції яких належить проведення перевірки, а також дорадчого громадського органу з питань люстрації при Міністерстві юстиції України, до яких фізичні та юридичні особи протягом одного місяця з дня початку проходження перевірки можуть подати інформацію про особу, стосовно якої проводиться перевірка, щодо поширення на неї заборон, передбачених цим Законом. Така інформація, подана фізичними та юридичними особами, підлягає розгляду органами державної влади, до компетенції яких належить проведення перевірки.

4. Організація проведення перевірки осіб (крім професійних суддів та осіб, зазначених в абзаці третьому цієї частини) покладається на керівника відповідного органу, до повноважень якого належить звільнення з посади особи, стосовно якої здійснюється перевірка.

Організація проведення перевірки професійних суддів покладається на голову суду, в якому працює суддя.

Організація проведення перевірки членів Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Центральної виборчої комісії, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення покладається на керівника органу, в якому працює особа.

5. Перевірці підлягають:

1) достовірність вказаних у заяві відомостей щодо незастосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 цього Закону;

2) достовірність відомостей щодо наявності майна (майнових прав) та відповідність вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, поданій особою за минулий рік за формою, що встановлена Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" (далі - декларація), набутого (набутих) за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 цього Закону, доходам, отриманим із законних джерел.

6. Перевірка здійснюється у такій черговості:

1) Міністра юстиції України, посадових і службових осіб Міністерства юстиції України, керівників, посадових і службових осіб органів, визначених пунктом 1 частини другої цієї статті;

2) керівників органів, визначених пунктами 1-10 частини першої статті 2 цього Закону;

3) заступників керівників органів, визначених пунктами 1-10 частини першої статті 2 цього Закону, керівників їх структурних підрозділів, керівників їх територіальних (регіональних) органів та осіб, зазначених у пункті 9 частини першої статті 2 цього Закону;

4) інших осіб, зазначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 цього Закону.

7. Керівник органу, передбачений частиною четвертою цієї статті, не пізніше ніж на третій день після отримання заяви надсилає до відповідних районних, міських (міст обласного значення), районних у містах територіальних органів державної влади за місцем проживання особи, до компетенції яких належить проведення перевірки відповідних відомостей, визначених у пункті 1 частини п’ятої цієї статті, запити про перевірку відомостей щодо особи, стосовно якої проводиться перевірка, до яких додаються копії заяви.

До відповідного районного, міського (міст обласного значення), районного у містах територіального органу державної влади за місцем проживання особи, до компетенції якого належить проведення перевірки відомостей, визначених пунктом 2 частини п’ятої цієї статті, керівник органу, передбачений частиною четвертою цієї статті, не пізніше ніж на третій день після отримання заяви надсилає запит про перевірку відповідних відомостей щодо особи, стосовно якої проводиться перевірка, до якого додається копія декларації особи.

Запити, передбачені абзацами першим та другим цієї частини, надсилаються одночасно.

У цей же день керівник органу, передбачений частиною четвертою цієї статті, надсилає повідомлення до Міністерства юстиції України про початок проходження перевірки особою, яке не пізніше ніж на п’ятий день з моменту його отримання розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України із зазначенням дня початку проходження перевірки.

8. День надсилання відповідних запитів та доданих до них документів, а також повідомлення до Міністерства юстиції України є днем початку проходження перевірки.

9. Інформація про початок проходження перевірки особою та копії її заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом) розміщуються протягом трьох днів після одержання заяви на офіційному веб-сайті органу, до повноважень якого належить звільнення з посади особи, стосовно якої здійснюється перевірка.

10. У разі встановлення за результатами перевірки недостовірності відомостей, визначених пунктом 2 частини п’ятої цієї статті, орган, який проводив перевірку, протягом трьох робочих днів з дня виявлення всіх недостовірностей та/або невідповідностей, але не пізніше ніж на тридцятий день з дня отримання запиту та копії декларації особи, повідомляє про них особу, стосовно якої проводиться перевірка. Особа, стосовно якої проводиться перевірка, не пізніше ніж на п’ятнадцятий робочий день з дня отримання нею відповідного повідомлення надає письмове пояснення за такими фактами та підтверджуючі документи, які є обов’язковими для розгляду та врахування відповідним органом при підготовці висновку про перевірку.

11. Орган, який проводив перевірку, надсилає висновок про результати перевірки, підписаний керівником такого органу (або особою, яка виконує його обов’язки), керівнику органу, передбаченому частиною четвертою цієї статті, не пізніше ніж на шістдесятий день з дня початку проходження перевірки.

Такий висновок може бути оскаржений особою в судовому порядку.

12. У разі встановлення за результатами перевірки особи недостовірності відомостей, визначених пунктами 1 та/або 2 частини п’ятої цієї статті, орган, який проводив перевірку, надсилає копію висновку про результати перевірки до Міністерства юстиції України для офіційного оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України інформації про надходження такого висновку та внесення до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади", не пізніш як у триденний строк з дня одержання такого висновку.

13. У разі встановлення під час перевірки професійного судді недостовірності відомостей, визначених пунктами 1 та/або 2 частини п’ятої цієї статті, орган, який проводив перевірку, надсилає копію висновку про результати перевірки до Міністерства юстиції України, яке у триденний строк із дня одержання такого висновку надсилає його до Вищої ради юстиції та/або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та звертається з пропозицією про прийняття подання про звільнення судді з посади.

Міністерство юстиції України для цілей цього Закону є суб’єктом звернення щодо подання про звільнення суддів.

14. Керівник органу, передбачений частиною четвертою цієї статті, на підставі висновку про результати перевірки, яким встановлено недостовірність відомостей, визначених пунктами 1 та/або 2 частини п’ятої цієї статті, не пізніше ніж на третій день з дня отримання такого висновку, керуючись положеннями частини третьої або четвертої статті 1 цього Закону, звільняє таку особу із займаної посади або не пізніше ніж на третій день з дня його отримання надсилає такий висновок керівнику органу (органу), до повноважень якого належить звільнення та ініціювання звільнення з посади особи, стосовно якої було здійснено перевірку, для її звільнення з посади у встановленому законом порядку не пізніше ніж на десятий день з дня отримання висновку.

15. Усі матеріали перевірки, які надійшли до керівника органу, передбаченого частиною четвертою цієї статті, додаються до особової справи особи, стосовно якої проводилася перевірка.

Стаття 6. Заяви осіб, які претендують на зайняття посад

1. Особа, яка претендує на зайняття посади, визначеної пунктами 1-10 частини першої статті 2 цього Закону (крім громадян, які призиваються на військову службу за призовом осіб офіцерського складу та на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або залучаються до виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, на території проведення антитерористичної операції), подає власноручно написану письмову заяву, якою повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 цього Закону, та про згоду на проходження перевірки, згоду на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до цього Закону.

2. Відомості, зазначені у заяві, передбаченій частиною першою цієї статті, перевіряються під час проведення спеціальної перевірки відповідно до статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" у порядку та строки, визначені цим Законом.

3. Встановлення перевіркою факту належності особи до переліку осіб, щодо яких застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 цього Закону, є підставою для відмови у призначенні такої особи на посаду, на яку вона претендує.

Стаття 7. Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади"

1. Відомості про осіб, щодо яких встановлено заборону, передбачену частиною третьою або четвертою статті 1 цього Закону, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади" (далі - Реєстр), що формується та ведеться Міністерством юстиції України.

Положення про Реєстр, порядок його формування та ведення затверджуються Міністерством юстиції України.

Відомості про осіб, щодо яких застосовано заборону, передбачену частиною четвертою статті 1 цього Закону, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України та вносяться до Реєстру протягом трьох робочих днів з дня надходження із Державної судової адміністрації України до Міністерства юстиції України наданої з Єдиного державного реєстру судових рішень електронної копії рішення суду, яке набрало законної сили. Державна судова адміністрація України надсилає до Міністерства юстиції України таку електронну копію рішення суду не пізніш як на десятий день з дня набрання ним законної сили.

2. Інформація з Реєстру про внесення відомостей про особу до Реєстру або про відсутність у Реєстрі відомостей про таку особу подається:

на запит державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з метою проведення перевірки, передбаченої цим Законом, або спеціальної перевірки, передбаченої Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

на запит правоохоронних органів у разі необхідності отримання такої інформації в рамках кримінального або адміністративного провадження або на запит прокурора в рамках здійснення нагляду за додержанням вимог і застосуванням законів;

під час звіряння переліку осіб, звільнених з посад у зв’язку із здійсненням очищення влади (люстрації), з відомостями, що містяться в Реєстрі;

у разі звернення фізичної особи (уповноваженої нею особи) щодо отримання відомостей про себе.

3. Міністерство юстиції України не пізніше ніж на третій день після отримання відомостей, які підлягають внесенню до Реєстру, забезпечує їх оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті та вносить їх до Реєстру. Відкритими для безоплатного цілодобового доступу є такі відомості про особу, щодо якої застосовано положення цього Закону:

1) прізвище, ім’я, по батькові;

2) місце роботи, посада на час застосування положення цього Закону;

3) відомості про стан проходження перевірки особою, а також інформація про надходження висновків про результати перевірки, які свідчать про наявність підстав для застосування до особи, яка проходила перевірку, заборон, визначених статтею 1 цього Закону;

4) час, протягом якого на особу поширюється заборона, передбачена частиною третьою або четвертою статті 1 цього Закону.

Зазначені відомості не належать до конфіденційної інформації про особу та не можуть бути обмежені в доступі.

Стаття 8. Контроль за виконанням цього Закону

1. Верховна Рада України здійснює парламентський контроль за виконанням цього Закону в межах, визначених Конституцією України.

Інші органи державної влади здійснюють контроль за виконанням цього Закону у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України.

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Встановити, що впродовж десяти днів з дня набрання чинності цим Законом керівник органу (орган), до повноважень якого належить звільнення та/або ініціювання звільнення з посади осіб, до яких застосовується заборона, зазначена в частині третій статті 1 цього Закону, на основі критеріїв, визначених частиною першою статті 3 цього Закону, на підставі відомостей, наявних в особових справах цих осіб:

1) звільняє цих осіб з посад або надсилає керівнику органу (органу), до повноважень якого належить звільнення з посади таких осіб, відповідні документи для їх звільнення не пізніше ніж на 10 робочий день з дня отримання таких документів;

2) інформує Міністерство юстиції України про їх звільнення з посад та надає відповідні відомості про застосування до таких осіб заборони, передбаченої частиною третьою статті 1 цього Закону, для їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України та внесення до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади", у порядку та строки, визначені цим Законом.

3. Закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у статті 36 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):

частину першу доповнити пунктом 7-2 такого змісту:

"7-2) з підстав, передбачених Законом України "Про очищення влади";

частину другу доповнити словами "а у випадку, передбаченому пунктом 7-2, особа підлягає звільненню з посади у порядку, визначеному Законом України "Про очищення влади";

2) частину першу статті 55 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) доповнити абзацом другим такого змісту:

"Позбавлення права обіймати певні посади як додаткове покарання у справах, передбачених Законом України "Про очищення влади", призначається на строк п’ять років";

3) частину першу статті 53 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41-45, ст. 529) викласти в такій редакції:

"1. Перебування на посаді судді є несумісним із зайняттям посади в будь-якому іншому органі державної влади, органі місцевого самоврядування та з представницьким мандатом, а також якщо суддя є особою, до якої застосовуються заборони, передбачені статтею 1 Закону України "Про очищення влади";

4) частину другу статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 40, ст. 404) доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) поширення на особу заборони займати відповідну посаду, передбаченої положеннями Закону України "Про очищення влади".

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
16 вересня 2014 року
№ 1682-VII

 

 

ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСТОВІРНОСТІ ВІДОМОСТЕЙ ЗГІДНО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ"

 

ПІБ особи, щодо якої здійснюється перевірка

Назва органу

перевірки

Посада

Дата початку перевірки

Копія декларації

Копія заяви про перевірку

Результати перевірки

Чернуха Інна Миколаївна

Апарат Новосанжарської райдержадміністрації

Керівник апарату райдержадміністрації

23.03.2015

загрузити

загрузити

загрузити

Постольник Наталія Юріївна

Райдержадміністрація

Заступник голови райдержадміністрації

07.05.2015

загрузити

загрузити

загрузити

Співак Людмила Леонідівна

Апарат райдержадміністрації

Заступник керівника апарату райдержадміністрації, начальник відділу організаційно – кадрової роботи апарату райдержадміністрації

09.04.2015

загрузити

загрузити

загрузити

Гомля Наталія Григорівна

Управління праці та соціального захисту населення

Начальник управління праці та соціального захисту населення 

23.03.2015

загрузити

загрузити

загрузити

Михайлик Василь Олексійович

Управління агропромислового розвитку

Начальник управління агропромислового розвитку

23.03.2015

загрузити

загрузити

загрузити

Кульчинський Олександр Володимирович

Відділ освіти

Начальний відділу освіти

28.08.2015

загрузити

загрузити

загрузити

Олянич Ірина Михайлівна

Апарат райдержадміністрації 

Начальник загального відділу

23.03.2015

загрузити

загрузити

загрузити

Яроха Марина Михайлівна

Апарат райдержадміністрації 

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення

23.03.2015

загрузити

загрузити

загрузити

Мєдвєдєва Тетяна Всеволодівна

Служба у справах дітей

Начальник служби у справах дітей

23.03.2015

загрузити

загрузити

загрузити

Литвиненко Володимир Олександрович

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту

Завідувач сектору у справах сім’ї, молоді та спорту

23.03.2015

загрузити

загрузити

загрузити

Романець Ігор Анатолійович

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Директор районного центру соціальних служб дя сім'ї, дітей та молоді

23.03.2015

загрузити

загрузити

загрузити

Киричок Занаїда Миколаївна

Відділ культури і туризму 

Начальник відділу культури і туризму 

23.03.2015

загрузити

загрузити

загрузити

Кас’яненко Оксана Іванівна

Служба у справах дітей 

Завідувач центру  опіки, піклування над дітьми сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування служби у справах дітей 

23.03.2015

загрузити

загрузити

загрузити

Забора Світлана Володимирівна

Відділ економіки та розвитку інфраструктури  

Начальник відділу

23.03.2015

загрузити

загрузити

загрузити

Дрига Світлана Василівна

Апарат райдержадміністрації 

Начальник відділу ведення державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації 

23.03.2015

загрузити

загрузити

загрузити

Дрига Олександр Іванович

Відділ  регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 

Начальник відділу

23.03.2015

загрузити

загрузити

загрузити

 

 

 

 

загрузити

загрузити

загрузити

Бойчук Світлана Григорівна

Архівний сектор

Завідувач архівного сектору 

23.03.2015

загрузити

загрузити

загрузити

Білоцерківець Василь Павлович

 

 

 

Апарат  райдержадміністрації 

 

 

 

 

Завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації  

23.03.2015

загрузити

загрузити

загрузити

 

         

 

Асламова Наталія Анатоліївна

Апарат  райдержадміністрації 

 

Головний спеціаліст відділу фінансово –господарського забезпечення апарату райдержадміністрації

04.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Дашевський Олександр Миколайович

Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово – комунального господарства райдержадміністрації

Головний спеціаліст відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово – комунального господарства райдержадміністрації

04.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Демченко Олександр Олександрович

Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово – комунального господарства райдержадміністрації

Головний спеціаліст відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово – комунального господарства райдержадміністрації

04.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Зеленська Ольга Андріївна

Апарат  райдержадміністрації 

Головний спеціаліст відділу організаційно – кадрової роботи апарату райдержадміністрації

04.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Кушніренко Світлана Іванівна

Апарат  райдержадміністрації 

Головний спеціаліст сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації

04.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Литвиненко Наталія Іванівна

Відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації

Головний спеціаліст відділу з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації

04.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Мороз Людмила Іванівна

Апарат  райдержадміністрації 

Головний спеціаліст відділу організаційно – кадрової роботи апарату райдержадміністрації

03.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Моцак Вікторія Юріївна

Служба у справах дітей райдержадміністрації

Головний спеціаліст сектору опіки (піклування) над дітьми – сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування служби у справах дітей райдержадміністрації

04.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Попруга Вікторія Сергіївна

Відділ економіки та розвитку інфраструктури

Головний спеціаліст відділу економіки та розвитку інфраструктури

04.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Прищепа Людмила Анатоліївна

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

Головний спеціаліст сектору у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

04.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Рибка Юлія Олександрівна

Апарат райдержадміністрації

Головний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації

03.04.15

загрузити

загрузити

загрузити

Русанов Сергій Юрійович

Апарат райдержадміністрації

Головний спеціаліст відділу ведення державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації

04.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Сидоренко Ірина Анатоліївна

Апарат райдержадміністрації

Спеціаліст І категорії юридичного відділу апарату райдержадміністрації

03.04.15

загрузити

загрузити

загрузити

Співак Володимир Анатолійович

Архівний сектор райдержадміністрації

Головний спеціаліст архівного сектору райдержадміністрації

04.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Цвітченко Роман Анатолійович

Відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації

Державний адміністратор відділу з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації

04.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Шустова Надія Олексіївна

Апарат райдержадміністрації

Головний спеціаліст юридичного відділу апарату райдержадміністрації

04.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Яценко Віталій Іванович

Відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

Головний спеціаліст відділу економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

04.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Деменко Світлана Іванівна

Управління агопромислового розвитку райдержадміністрації

Головний спеціаліст з питань тваринництва відділу економіки, інженерно - технічного забезпечення та безпеки праці управління агопромислового розвитку райдержадміністрації

03.06.15

загрузити

 

загрузити

загрузити

Сущенко Олександр Сергійович

Управління агопромислового розвитку райдержадміністрації

Головний спеціаліст з питань рослинництва відділу економіки, інженерно - технічного забезпечення та безпеки праці управління агопромислового розвитку райдержадміністрації

03.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Шинкаренко Олександр Олексійович

Управління агопромислового розвитку райдержадміністрації

Головний спеціаліст з питань соціального розвитку сільської місцевості відділу економіки, інженерно - технічного забезпечення та безпеки праці управління агопромислового розвитку райдержадміністрації

03.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Бугаєнко Лілія Вікторівна

Управління агопромислового розвитку райдержадміністрації

Начальник відділу обліку і звітності та фінансово-господарського забезпечення управління агопромислового розвитку райдержадміністрації

03.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Cтокротян Надія Володимирівна

Управління та соціального захисту населення райдержадміністрації

Головний спеціаліст відділу соціально - трудових відносин та з питань управління персоналом

 

загрузити

загрузити

загрузити

Стогній Ірина Борисівна

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Начальник відділу персоніфікованого обліку одержувачів пільг, обслуговування інвалідів, ветеранів війни і праці та з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

03.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Білокінь Надія Михайлівна

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Провідний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій

03.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Гречко Богдана Іванівна

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Провідний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій

03.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Гуренко Юлія Володимирівна

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності і контролю

03.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Заєць Марина Петрівна

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку одержувачів пільг, обслуговування інвалідів, ветеранів війни і праці та з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

03.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Китайгора Алла Миколаївна

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Головний спеціаліст  відділу бухгалтерського обліку, звітності і контролю

03.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Клименко Жанна Віталіївна

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Начальник відділу з питань праці та соціально - трудових відносин

03.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Кухаренко Тетяна Олександрівна

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Провідний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку одержувачів пільг, обслуговування інвалідів, ветеранів війни і праці та з питань постраждалих 

02.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Чорна Ірина Олександрівна

Відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації

державний реєстратор

13.09.16

загрузити

загрузити

загрузити

Лехман Ірина Олександрівна

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Головний спеціаліст  відділу бухгалтерського обліку, звітності і контролю

03.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Лозицька Марина Вікторівна

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Головний спеціаліст  відділу бухгалтерського обліку, звітності і контролю

02.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Мокляк Вікторія Василівна

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Головний спеціаліст 

03.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Павленко Світлана Іванівна

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Начальник відділу грошових виплат та компенсацій

03.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Парасочка Олександр Іванович

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Головний спеціаліст відділу з питань праці та соціально - трудових відносин

03.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Пащенко Ірина Костянтинівна

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Головний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій

03.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Петренко Вікторія Миколаївна

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку одержувачів пільг, обслуговування інвалідів, ветеранів війни і праці та з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

03.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Піскова Леся Анатоліївна

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Заступник начальника відділу грошових виплат та компенсацій

03.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Плахотнік Микола Вікторович

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Заступник начальника

03.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

 

 

 

 

загрузити

загрузити

загрузити

Рябуха Оксана Миколаївна

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Головний державний соціальний інспектор

03.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Скубій Дмитро Васильович

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Провідний спеціаліст відділу з питань праці та соціально - трудових відносин

03.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Харченко Вадим Петрович

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку одержувачів пільг, обслуговування інвалідів, ветеранів війни і праці та з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

02.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Зубашич Світлана Миколаївна

Відділ освіти райдержадміністрації

заступник начальника

08.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Горобець Людмила Михайлівна

Фінансове управління райдержадміністрації

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу

04.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Корчиц Оксана Іванівна

Фінансове управління райдержадміністрації

Головний спеціаліст відділу фінансово - господарського забезпечення

04.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Кривенко Людмила Володимирівна

Фінансове управління райдержадміністрації

Начальник відділу доходів і економічного аналізу

04.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Куць Алла Вікторівна

Фінансове управління райдержадміністрації

Головний спеціаліст відділу доходів і економічного аналізу

04.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Рубайко Олена Вікторівна

Фінансове управління райдержадміністрації

Начальник відділу фінансово - господарського забезпечення

04.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Сіренко Руслан Сергійович

Фінансове управління райдержадміністрації

Головний спеціаліст відділу доходів і економічного аналізу

04.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Субота Таїса Павлівна

Фінансове управління райдержадміністрації

Головний спеціаліст бюджетного відділу

04.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Кулішова Анжела Юріївна

Управління агропромислового розвитку

Провідний відділу обліку і звітності та фінансово-господарського забезпечення управління агопромислового розвитку райдержадміністрації

02.04.15

загрузити

загрузити

загрузити

Сєргєєва Людмила Олександрівна

Відділ освіти райдержадміністрації

Головний спецііаліст

17.06.15

загрузити

загрузити

загрузити

Таран Вікторія Олегівна  Апарат райдержадміністрації
 

Головний спеціаліст відділу організаційно - кадрової роботи

12.04.16

загрузити

загрузити

загрузити

Лобода Юлія Станіславівна

Відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації

Адміністратор 

07.09.15

загрузити

загрузити

загрузити

Мокляк Віталій Анатолійович

Апарат райдержадміністрації

Завідувач юридичного сектору апарату райдержадміністрації

15.09.15

загрузити

загрузити

загрузити

Мостова Тетяна Григорівна

Відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

06.10.15

загрузити

загрузити

загрузити

Верба Рита Володимирівна

Райдержадміністрація

Заступник голови райдержадміністрації

17.08.15

загрузити

загрузити

загрузити

Євтушенко Марина Миколаївні

Сектор культури і туризму райдержадміністрації

Спеціаліст І категорії

30.11.15

загрузити

загрузити

загрузити

Карюк Ілона В'ячеславівна

Відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

Головний спеціаліст

24.12.15

загрузити

загрузити

 

загрузити

Світлична Оксана Володимирівна

Відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації

Адміністратор

24.12.15

загрузити

загрузити

загрузити

Івашина Юлія Іванівна

Управління праці та соціального захисту населення

Головний спеціаліст

14.01.16

загрузити

загрузити

 

Капустюк Леся Михайлівна

Відділ з питань надання реєстраційних послуг райдержадміністрації

Державний реєстратор

26.04.16

загрузити

загрузити

загрузити

Романець Денис Анатолійович

Відділ економіки та розвитку інфораструктури

Головний спеціаліст з питань цивільного захисту

26.12.16

загрузити

загрузити

загрузити

Волошина Євгенія Олександрівна

Сектор культури  туризму

Спеціаліст

23.10.17

загрузити

загрузити

загрузити

Мокляк Таміла Анатоліївна

Юридичний сектор апарату райдержадміністрації

провідний спеціаліст

07.03.18

загрузити

загрузити